วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567
ผลการประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 2/2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก
วิสัยทัศน์สพฐ.สั้น ง่าย ทำได้จริงแน่นอน
ไฟล์ประชุมผอ.สพท.14 มิถุนายน 2566
การแข่งขัน MOE Mini Hackathon 2022 : ก้าวกระโดดสู่นวัตกรรม
เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง
สพฐ.ฝ่าวิกฤตปิดโรงเรียน
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดศึกษานิเทศก์ (ใหม่ล่าสุด)
สพฐ.ออกหนังสือว1..ด่วนที่สุด การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)หลังเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2565
ด่วนที่สุด…สพฐ.ออกประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019