วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

โอมิครอน ร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน

โอมิครอน ร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด

“โอมิครอน ร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน”

ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.30- 12.00 น.

() ช่องทางการรับชม ()
(“)OBEC TV (“)
https://www.obectv.tv

(“)YOUTUBE (“)
https://youtu.be/3ALkff0mzNI

(“)FACEBOOK (“)
https://www.facebook.com/obectvonline/videos/622864658923522/