วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “”การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (สายครูผู้สอน)” ฟรี

ผลงานทางวิชาการ สายงานการสอน เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

📣 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “”การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (สายครูผู้สอน)” ฟรี‼️
ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
จัดโดย 🏫 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 🏫

💡 วางแผนการประเมินฯ เพื่อขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะฯ
💡 แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ
(ตำแหน่งครู)
💡 เชื่อมโยงประเด็นท้าทายฯ สู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ตำแหน่งครูทุกวิทยฐานะ)

📍 ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วม Facebook Group “สพม.กท 1 – PA” ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/groups/sesao1.pa/ เพื่อฝากประเด็นคำถาม/ข้อสงสัยให้ท่านวิทยากร
📍 มีวุฒิบัตร/เกียรติบัตรออนไลน์ สำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังตลอดการอบรม

**รับ Link เข้าร่วมการอบรมฯที่ Facebook Group**