วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

8 พ.ค. ‘สพฐ.’ เตรียมประชุมความพร้อมรับเปิดเทอม สั่ง ‘ผอ.รร.’ เข้าเวรรับเด็กเข้าเรียน

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงกา…

User Rating: Be the first one !

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ในวันที่ 8 พฤษภาคม ตนจะประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และผู้อำนวยการสถานศึกษาทั่วประเทศ ประมาณ 50,000 คน เรื่องที่จะประชุมกันหลักๆ คือ การเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด โดยทุกโรงเรียนต้องทำเหมือนกันคือ ตรวจสอบความสะอาด ความปลอดภัยภายในอาคารเรียน ห้องเรียน อุปกรณ์สื่อการสอน และเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น เป็นต้น นอกจากนี้ สพฐ.จะซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่โรงเรียนในโครงการต่างๆ เช่น กลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ซึ่งเป็นการเปิดเทอมแรกของโรงเรียนกลุ่มนี้ ว่ามีความพร้อมเรื่องครูผู้สิน สื่อการเรียนการสอน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนกลุ่มโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภายใต้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จะต้องเตรียมความพร้อมห้องเรียน เตรียมความพร้อมของครู การติดตั้งโทรทัศน์ระบบการรับสัญญาณ จานดาวเทียม อุปกรณ์การเรียนในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น รวมถึงโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาต่างประเทศทั้งหมดด้วย ว่ามีการเตรียมความพร้อมอย่างไร

“เรื่องสำคัญที่ สพฐ.จะเน้นย้ำคือ การปฏิบัติตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ที่แบ่ง 5 หมวด ได้แก่ หมวดเล่าเรียน หมวดหนังสือเรียน หมวดอุปกรณ์การเรียน หมวดเครื่องแบบชุดนักเรียน และหมวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั้น โรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบการจัดซื้อหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน รวมทั้ง เครื่องแบบนักเรียน ที่โรงเรียนต้องมอบเงินให้ผู้ปกครองจริงๆ รวมถึงโรงเรียนที่ต้องจัดอาหารกลางวันแก่นักเรียนทุกคน สพฐ.จะเน้นย้ำแนวทางการจัดอาหารกลางวันที่เหมาะสม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่ออกมาใหม่ เพื่อโรงเรียนปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เมื่อเปิดเทอมแล้ว สพฐ.จะส่งทีมลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินงานด้วย ขณะเดียวกัน จะเน้นย้ำมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในการเดินทางไป-กลับด้วย ซึ่งจะต้องดูแลไม่ให้มีการห้อยโหนท้ายรถ และให้ตรวจสอบดูแลนักเรียนไม่ให้ตกค้างอยู่ภายในรถ”นายบุญรักษ์ กล่าว 

นายบุญรักษ์ กล่าวต่อว่า เปิดเทอมครั้งนี้ โดยเฉพาะสัปดาห์แรกผู้อำนวยการโรงเรียนทุกคนจะต้องออกมาคอยรับนักเรียนหน้าโรงเรียนร่วมกับครูเวร และทุกวันต้องมีครูเวรมาดูแลหน้าโรงเรียน ถือเป็นภาพใหม่ของ สพฐ.ที่โรงเรียนมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูเวร สลับเวรมาคอยรับนักเรียนหน้าประตูคล้ายกับโรงเรียนเอกชน ทำให้ครูได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ปกครอง ประชาชน คุยกับนักเรียนให้คำแนะนำ ดูการแต่งกายของนักเรียนให้เหมาะสม และโรงเรียนที่อยู่ในชนบทก็จะมีตัวอย่างของโรงเรียนที่ทำได้ดี มาแนะนำวิธีการการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาดูแลความปลอดภัยในการข้ามถนน ถือเป็นการเตรียมพร้อมสำคัญ นอกจากนี้ จะกำชับให้ทุก สพท.ออกพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมทุกอย่างต้องเรียบร้อยก่อนวันที่ 14 พฤษภาคม สร้างความประทับใจและวางใจแก่ผู้ปกครองที่มาส่งลูกเข้าเรียนในวันแรก และเมื่อเปิดเทอม สพฐ.จะส่งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางลงไปสุ่มตรวจการดำเนินการของแต่ละพื้นที่ด้วย 

ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบ กรณีผู้ปกครองนักเรียนที่สอบติดบัญชีสำรองในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรียกร้องให้ สพฐ.ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบได้บัญชีตัวจริงว่าเป็นเด็กในพื้นที่บริการจริงหรือไม่นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ตนได้ให้แนวทางแล้วว่า ต้องให้โอกาสเด็กมากที่สุดในการได้รับการศึกษา ให้ความเป็นธรรมไม่ริดรอนสิทธิ ที่สำคัญจะต้องไม่ทำผิดระเบียบเสียเอง อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ถือเป็นอำนาจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนสามเสนฯ เป็นหลักว่าจะพิจารณาเช่นไร ตรงนี้ถือเป็นคำสั่งทางปกครอง สพฐ.ไม่มีอำนาจในการไปตัดสินกรณีนี้ยกเว้นถ้าพบว่าโรงเรียนอาจจะมีการกระทำที่ไม่ถูกต้อง จึงเป็นอำนาจของ สพฐ.เข้าไปตรวจสอบได้ ขณะที่ความคืบหน้าในการจัดส่งหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้แก่โรงเรียนนั้น เนื่องจาก สพฐ.ให้ลิขสิทธิจัดพิมพ์แก่ องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ซึ่งเร็วๆนี้ จะประสานสอบถามความคืบหน้าในการจัดส่งต่อไป เพื่อดูแลให้เด็กได้มีหนังสือเรียนทันใช้เปิดเทอม” นายบุญรักษ์ กล่าว 

ที่มา :  มติชนออนไลน์