สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และถอดกระบวนการโครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศ […]

ข้อเสนอแนะของประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์” กรณีการยุบ-เลิกโรงเรียนขนาดเล็ก”

เรียนผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องก […]

ริเริ่มก่อตั้งชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษา.สพป.นศ.2 ร่วมยืนหยัด ต่อสู้ กู้คืนศักดิ์ศรีวิชาชีพครู

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายสมยศ ทองคงใหม่ ผู้อำนวยการโรง […]