วันอาทิตย์, 19 พฤษภาคม 2567

รายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

รายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

รายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รายงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ

เว็ปไซต์หลัก ประกาศผลการแข่งขัน
ระดับมัธยมศึกษา ทุกสังกัด
ระดับ สพม. คลิกที่นี่

เว็ปไซต์หลัก ประกาศผลการแข่งขัน
ระดับก่อนประถมศึกษา – ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ระดับ สพป. คลิกที่นี่

เว็บไซต์หลัก
https://north70.sillapa.net/sp-north/