วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

สบมท.ออกแถลงการณ์ไม่สนับสนุนให้รัฐบาลใช้อำนาจฝ่ายบริหารตราพระราชกำหนดการศึกษาแห่งชาติบังคับใช้กฎหมาย