วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

รัชดา-เปือคัพ สนามสำหรับเด็กและเยาวชน จ.น่านสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัล กล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “รัชดา-เปือคัพ” ประจำปี 2562  ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 อำเภอเชียงกลาง

การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกฝนพื้นฐานการเล่นกีฬาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการเล่นฟุตบอลและวอลเลย์บอล  ในระดับยุวชน อายุไม่เกิน 10 ปี และ ไม่เกิน 12 ปี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพระครูศีลนันทโชติ จำนวน 10,000 บาท คุณบุญญรัตน์  ขวัญเผือก  10,000 บาท และคุณเอกชัย  ศรีเริญ  จำนวน 10,000 บาท กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเชียงกลางจำนวน 5,000 บาท คุณเสกสรร  ซ้อนพุฒจำนวน  6,500  บาท 

พระครูพิบูลนันทวิทย์ 5,000 บาท  รวมทั้งเครือข่ายผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนในการสร้างโอกาสด้านกีฬาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
โดยได้รับสนับสนุนถ้วยรางวัลสำหรับสร้างแรงบันดาลใจด้านการเล่นวอลเลย์บอลจากอดีตทีมชาติไทย คือ คุณลิขิต นามเสนและคุณบุษบรรณ  พระแสงแก้ว ได้รับถ้วยรางวัลสำหรับสร้างแรงบันดาลใจด้านการเล่นฟุตบอลจากเก็ดโด้ ชิตตพล สิกขมณฑล สโมสรสวาทแคท  โดยผลการแข่งขันมีดังนี้
   การแข่งขันฟุตบอล 7 คน อายุไม่เกิน 10 ปี ชาย

    ชนะเลิศ          โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา

    รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166

    รองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนบ้านสบกอน

   การแข่งขันฟุตบอล 7 คน อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย

    ชนะเลิศ          โรงเรียนวรนคร

    รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านหัวเมือง อ.นาน้อย

    รองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์

    การแข่งขันฟุตบอล 7 คน อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง

    ชนะเลิศ          โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115

    รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย

    รองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา

   การแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี

    ชนะเลิศ          โรงเรียนไตรมิตรวิทยา A

    รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านถ่อน B

    รองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา B

ผลนักกีฬาดาวซัลโว และนักกีฬายอดเยี่ยม ดังนี้
ด.ช.อาณัฐพล อินแสง

โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 (ดาวซัลโว)

ด.ช.พันธุธัช พันธ์คำนุรักษ์

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา (นักเตะยอดเยี่ยม)

ด.ช.น่านนคร เขียวตื้ออินทร์

โรงเรียนบ้านหัวเมือง อ.นาน้อย (ดาวซัลโว)

ด.ช.ธีรนัตร ชาวงิ้ว

โรงเรียนวรนคร (นักเตะยอดเยี่ยม)

ด.ญ.ชนากานต์ บุญตัน

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา (นักวอลเลย์บอลหญิงยอดเยี่ยม)

ด.ญ.กชกร สาธิตจันทร์

โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115  (นักเตะยอดเยี่ยม)

ด.ญ.ชณิดา ฝีปากเพราะ

โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 (ดาวซัลโว)

รายนามผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียน “รัชดา-เปือคัพ” ประจำปี 2562

 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง
1. พระครูศีลนันทโชติ          10,000 บาท

2. คุณบุญญรัตน์  ขวัญเผือก 10,000 บาท

3. คุณเอกชัย  ศรีเริญ          10,000 บาท

4. คุณบังอร                      300 บาท

5. กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเชียงกลาง 5,000 บาท

6. สจ.นพรัตน์ ถาวงศ์          2,000 บาท

7. คุณรัชกฤช พุ่มพันธชาติ    1,000 บาท

8. สส.ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์     2,000 บาท

9. นายอำเภอเชียงกลาง (นายธวัช จรัสวรภัทร) 1,000 บาท

10. ด.ต.สุพจน์ แสงคำ         300 บาท

11. คุณธณัฐช์พรหม ชราชิต  500 บาท

12. ธนาคารออมสิน สาขาเชียงกลาง    500 บาท

13. กำนันธนกฤต จิตตรง กำนันตำบลเปือ  1,000 บาท

14. คุณสมาน คัญทัพ  100 บาท

15. คุณแม่วราภรณ์ นาชัยเวียง  200 บาท

16. คุณชนัตพล สุขะมณฑล ทีมสวาทแคท นครราชสีมา 2,000 บาท

17. คุณนงนุช  สีมาเหล็ก  1,000  บาท

18. คุณพลกฤษณ์ แสงคำ จุฑามาศรีสอร์ท  1,000 บาท

19. ธนาคาร ธกส. สาขาเชียงกลาง 1,000 บาท 

20. คุณเสกสรร ซ้อนพุฒ  6,500  บาท 

21.พระครูพิบูลนันทวิทย์ 5,000 บาท

22. นายอำเภอสุรีย์  มาปลูก 1,000 บาท

23. คุณลิขิต  นามเสนและคุณบุษบรรณ พระแสงแก้ว อดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทย 2,000 บาท

24. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้อง  200 บาท

25. ผู้อำนวยการโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166  200 บาท

26. คุณประภัสสร รัตนนาลี 1,000 บาท

27. คุณวิไลลักษณ์ คำยันต์ไพศาล 1,000 บาท

28. ร้านสุชาติการค้า 500 บาท

     รวมงบประมาณ  64,500 บาท