วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก


ยกเลิก คำสั่ง 1340/2560 และ 1341/2560
อ่าน คำสั่ง 2493-2495/2566
2493/2566
2494/2566
2495/2566