วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ความรอบรู้ด้านการศึกษา

Quickwin 7 ข้อ

นโยบายเร่งด่วนมีกี่ข้อ ตอบ 7 ข้อ
ชื่อโครงการ…อัจฉริยะเกษตรประณีต Smart Intesive Farming
นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ
เน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา

นโยบาย สพฐ.

สถานการณ์โควิด-19

ดาวน์โหลด

จำ…เป้าหมาย 4 มิติ