วันอาทิตย์, 19 พฤษภาคม 2567

อ่าน 4 เล่มนี้ ขึ้นบัญชี ชัวร์

  • คู่มือเตรียมสอบกฏหมายการศึกษา
  • คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก สพฐ. (การบริหารงานในหน้าที่ ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)
  • คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา หลักการจำง่ายๆ สไตล์ WIN-WIN (ฉบับ ปรับปรุงใหม่ล่าสุด) ครอบคลุม แม่นยำ กระชับ
  • คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา พิชิตข้อสอบ ภาค ก สไตล์ WIN-WIN (ฉบับ ปรับปรุงใหม่ล่าสุด) ครอบคลุม แม่นยำ กระชับ