วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

เข้มเตรียมสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาออนไลน์ ลงทะเบียน 999 บาท

เข้มเตรียมสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาออนไลน์ ลงทะเบียน 999 บาท

  • ความรู้ Live สด ทุกวัน ครอบคลุมหลักสูตร
  • แนวข้อสอบออนไลน์ พร้อมเฉลย
  • แนะนำการทำเล่มผลงาน (ภาค ข)
  • แนะนำการเขียน การพัฒนาคุณภาพ (ภาค ค)
  • ดูย้อนหลังได้ “ยิ่งใกล้ ยิ่งเข้มข้น”