วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

ทำงานให้ประสบความสำเร็จ

1. “ความสำเร็จไม่มาจากความคาดหวัง แต่มาจากการทำให้เกิดขึ้น ในทุกๆวัน”
2. “การทำงานลงมือไม่มีวันล้มเหลว และสุดท้ายแล้วความสำเร็จจะอยู่ในที่รอคอย”
3. “ความสำเร็จมักจะทำให้เรารู้สึกสุข แต่การทำงานอย่างหนักจะทำให้เรารู้สึกมีค่า”
4. “การทำงานร่วมกันเป็นทีม คือตัวยาที่ทำให้ความสำเร็จมาได้เร็วขึ้น”
5. “การทำงานให้สำเร็จ คือการเติบโตของจิตวิญญาณและสติปัญญา”
6. “ไม่มีความสำเร็จใดที่มาได้โดยไม่ต้องทำงาน ทุกอย่างต้องมีการสร้างขึ้นมา”
7. “การทำงานอย่างเต็มที่ คือความสำเร็จที่ซ่อนอยู่ภายในใจของเรา”
8. “ความสำเร็จไม่มาจากการมีโชคลาภ แต่มาจากการทำงานอย่างหนักและอดทน”
9. “การทำงานให้สำเร็จ คือความสุขที่แท้จริง ซึ่งไม่มาจากการได้รับรางวัล แต่มาจากการมอบรางวัลให้ตัวเอง”
10. “ความสำเร็จของเรา มาจากการทำงานอย่างหนัก การทำงานอย่างสุจริต และการทำงานด้วยใจที่มีความรัก”