วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

เลือกคนแบบไหนดี…มอล์ทได้กล่าวไว้

ไม่น่าเชื่อว่าคำกล่าวของจอมพลเฮ็ลมูท คาร์ล แบร์นฮาร์ท ฟ็อน ม็อลท์(1800-1891)(Field Marshal Helmuth Karl Bernhard von Moltke)ของกองทัพปรัสเซีย ที่ได้จัดประเภทของทหารของตนเองไว้เกือบสองร้อยปีที่แล้วยังความเป็นอมตะมาจนถึงปัจจุบัน มีการนำไปประยุกต์ใช้ในทฤษฎีการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งหลายครั้งคนก็เข้าใจว่ามาจากฮิตเลอร์บ้าง บ้างก็บอกว่ามาจากจีนหรือซุนวู แต่ที่เข้าใจแพร่หลายว่าคือคำกล่าวของ เอริช ฟ็อน มันชไตน์ (Erich von Manstein) แต่แท้ที่จริงเป็นการแปลความ(paraphrased)มาจากของเดิมจากมอล์ทนั่นเอง

มอล์ทเป็นจอมพลเยอรมันและเป็นเสนาธิการกองทัพปรัสเซียเป็นเวลากว่า 30 ปีในสามรัชกาลของกษัตริย์ปรัสเซีย เขาเป็นผู้ริเริ่มใช้การบังคับบัญชาสมัยใหม่ในการทัพ เขาได้รับการยกย่องเป็น “ผู้วางระเบียบกองทัพและนักกลยุทธ์อันเยี่ยมยอด” ม็อลท์เริ่มดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองทัพปรัสเซียเมื่อ  1857 เขาได้นำชัยชนะมาแก่กองทัพปรัสเซียมาในสงครามสำคัญสามครั้ง คือ สงครามชเลสวิชครั้งที่สอง (1864), สงครามออสเตรีย-ปรัสเซีย (1866) และสงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย (1870) ชัยชนะดังกล่าวทำให้ปรัสเซียสามารถรวมชาติเยอรมันเป็นหนึ่งเดียว นำไปสู่การสถาปนาจักรวรรดิเยอรมันขึ้นใน 1871 เขาได้รับยศเป็นจอมพลในยุคจักรวรรดิเยอรมันนี้

มอล์ทได้จัดประเภทคนของเขาเป็น 4 แบบ คือ 

1.ฉลาดและขี้เกียจ(Intelligent & Lazy) เขาบอกว่าเขาตั้งให้เป็นผู้บัญชาการ(หรือหัวหน้า) เพราะพวกเขาจะทำให้สิ่งที่ถูกต้องเกิดขึ้นและหาวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้ภารกิจสำเร็จ (I make them my Commanders because they make the right thing happen, and find the easiest way to accomplish the mission.)

คนประเภทนี้ผมเห็นว่าต้องสนับสนุนให้ก้าวหน้าเป็นผู้นำ ให้เป็น CEO/แม่ทัพ/ขุนพล/นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี ฯลฯ เราจะสังเกตได้ว่าคนพวกนี้จะทำงานแต่น้อยแต่ผลสัมฤทธิ์สูง โต้ะทำงานไม่รกรุงรัง เขาจะหาวิธีที่ลัดสั้น ไม่คำนึงถึงความประณีตสวยหรูหรือเรียบร้อยสมบูรณ์แบบ(not a perfectionist) ไม่รวบเอางานมาทำเองเสียทุกเรื่อง

พวกนี้จะฉลาดพอที่จะให้คนอื่นมาทำแทน (smart enough to get others to do it.) เขาเหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับตำแหน่งสูงสุด(They are designed for the top roles)

2.ฉลาดและขยัน(Intelligent & Energetic) เขาบอกว่าเขาตั้งให้เป็นฝ่ายเสนาธิการเพราะเขาจะจัดทำแผนที่วิเศษสุดซึ่งจะทำให้สิ่งที่ถูกต้องเกิดขึ้น (I make them my General Staff Officers because they make intelligent plans that make the right things happen.)

คนประเภทนี้ถ้าอยู่ในสายพลเรือนหรือภาคธุรกิจเอกชนก็น่าจะอยู่ในตำแหน่งประเภทเลขาธิการใหญ่(General Secretary)หรือผู้จัดการบริษัทหรือผู้จัดการแผนก ที่ทุ่มเทและเสียสละต่อองค์กร มีรางวัลและเกียรติยศเป็นสิ่งตอบแทน งานท้าทายและงานที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นต้องพวกนี้ เพราะจะเป็นผู้ดูแลให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น

3.โง่และขี้เกียจ(Stupid & Lazy)  เขาบอกว่างานที่เหมาะสำหรับคนประเภทนี้คืองานสำหรับคนรับใช้หรือทาสที่ทำตามคำสั่งโดยไม่มีพิษมีภัยอะไร(There are menial tasks that require an officer to perform and they follow orders without causing much harm)
คนประเภทนี้พวกนี้เอาไปเป็นแรงงาน ปล่อยให้อยู่ไปวันๆก็ไม่เป็นไร ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน เหมาะสำหรับพวกเด็กเส้นทั้งหลาย สอบคัดเลือกก็ไม่ผ่าน แต่อยากทำงานสบาย จะไล่ออกปลดออกก็ทำไม่ได้เพราะเป็นลูกหลานเจ้าของบริษัทหรือลูกหลานเจ้าใหญ่นายโต หรืออาจเข้ามาได้ด้วยการใช้เงินใช้ทองวิ่งเต้นเข้ามา 

4.โง่และขยัน(Stupid & Energetic) เขาบอกว่าคนประเภทนี้อันตรายและจะต้องถูกกำจัด คนพวกนี้มักสร้างเรื่องสร้างราวให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ แต่เป็นเรื่องที่ผิดและสร้างปัญหามาก (These are dangerous and must be eliminated. They cause things to happen, but the wrong things, and so cause trouble.)

คนประเภทนี้ควรกำจัดทิ้งสถานเดียว เพราะจะขยันทำแต่เรื่องโง่ๆให้เดือดร้อน ต้องตามแก้ปัญหาไม่รู้จักจบสิ้น พวกนี้ใช้การไม่ได้ไม่ต้องรับไว้ถ้าเป็นบริษัทก็คัดชื่อทิ้งให้หมด พวกนี้ถึงขยันแต่ก็โง่ จะขยันทำแต่เรื่องโง่ๆขยันเกินจนไปทำลายองค์กร