วันอาทิตย์, 19 พฤษภาคม 2567

PA ตอบโจทย์…การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

OTEPC NEWS Clip : 📺

🎯 เมื่อการศึกษา มอง “คุณค่า” ที่รางวัล ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว
สิ่งเหล่านี้กลายเป็นเรื่องที่ทำให้ครูไม่เห็นทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนา และนำไปสู่การดึงครูออกจากห้องเรียน

เกณฑ์ PA ตั้งเป้าแก้ปัญหาเหล่านี้ และนี่คือเสียงตอบรับจากโรงเรียนนำร่อง หลังจากได้เปิดใจ เริ่มต้นเรียนรู้ และลงมือปฎิบัติจริง

https://youtu.be/QybbV9eGzcE

โดย : กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ สำนักงาน ก.ค. ศ.