ถอนร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคสช.ไปทบทวน

15 ธ.ค. รัฐสภา พิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (คืนอำนาจให้เขตพื้นที่การศึกษา)
ที่คณะกรรมาธิการฯพิจารณาเสร็จแล้ว โดยเป็นการพิจารณาวาระ 2 ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นแตกต่างกัน
ทำให้ก่อนลงมตินายชวน หลีกภัย ได้สั่งพักประชุมเป็นเวลา 10 นาทีเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายไปหารือว่าจะลงมติแบบใด
เมื่อกลับมาประชุมสภาฯอีกครั้ง ประธานการประชุมแจ้งว่า

ทางประธาน กมธ.ขอถอนร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวออกไปทบทวนใหม่

Post Author: ครูไทย

เว็บไซต์ครูไทย เว็บไซต์เพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น