ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซ […]

ประกาศผลสอบ-รองผู้อำนวยการสำนักงาน-เขตพื้นที่การศึกษา-สังกัด-สพฐ.-2566

ลิงก์ประกาศผลสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ.2566

ลิงก์ประกาศผลสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ […]