แจกฟรีเอกสาร คู่มือเตรียมสอบด้านการศึกษา : ความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน นโยบายการจัดการศึกษา

แจกฟรีเอกสาร คู่มือเตรียมสอบด้านการศึกษา ความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน นโยบายการจัดการศึกษา

คู่มือเตรียมสอบด้านการศึกษา : ความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน นโยบายการจัดการศึกษา

จุดเน้น การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการในการจัดทำแผนและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าพร้อมทั้งเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพในทุกมิติ

๑. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒. พัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๓. สร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔. สร้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
๕. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แจกฟรีเอกสาร คู่มือเตรียมสอบด้านการศึกษา : ความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน นโยบายการจัดการศึกษา

Post Author: ครูไทย

เว็บไซต์ครูไทย เว็บไซต์เพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น