สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และถอดกระบวนการโครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม
กรีนเลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนารูปแบบ นวัตกรรม และส่งเสริมการวิจัย รวมทั้งการต่อยอดขยายผลสู่ทุกโรงเรียน ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน ให้มีความรัก หวงแหนและดูแลรักษาป่าไม้ให้มีความยั่งยืน โดยมี ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เป็นประธานกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ มีคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจำนวน 100 คน มีหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เข้าเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นจำนวนมาก

ข่าว โดย พรชัย นาชัยเวียง
ภาพ โดย แมนสรวง สุทธการ

Post Author: ครูไทย

เว็บไซต์ครูไทย เว็บไซต์เพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *