ริเริ่มก่อตั้งชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษา.สพป.นศ.2 ร่วมยืนหยัด ต่อสู้ กู้คืนศักดิ์ศรีวิชาชีพครู

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
นายสมยศ ทองคงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าเปิดการประชุมการระดมความคิดเห็นการคัดค้านร่าง พรบ.การศึกษาแห่ง ฉบับ..และการก่อตั้งชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.นศ.2

โดยนายสมยศ ทองคงใหม่ ได้กล่าวว่าการรวมกลุ่มทางวิชาชีพมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อดำเนินงานด้านสิทธิของวิชาชีพครูตามกฎหมายการจัดตั้งชมรมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการประสานงานร่วมกับสมาพันธ์ครูภาคใต้และสมาพันธ์ครูแห่งประเทศไทยต่อไป
วันนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่พี่น้องเพื่อนผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอุดมการณ์ร่วมกันและ
เสียสละเวลาเพื่อทำสิ่งดีๆต่อวิชาชีพครูของเราโดยในวันนี้ที่ประชุมมีมติดังนี้
1.จัดตั้งชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษา.สพป.นศ.2
2 ให้ นายอุกฤษ สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉวางสพป.นศ.2 เป็นประธานชมรมและมีคณะกรรมการจากตัวแทนทั้ง 8 อำเภอ เป็นคณะทำงานไปพลางก่อนที่จะมีการสรรหาคณะกรรมการชมรมเป็นลำดับต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมวางแผนดำเนินการคัดค้านร่างพรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับ….และมีกิจกรรมแสดงพลังอย่างชัดเจนในนามชมรม..หรือร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนต่อไป

และนายอุกฤษ สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉวาง สพป.นศ.2. ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าตลอดระยะเวลาที่รับราชการมา…มีหลายเหตุการณ์ที่มีการขับเคลื่อนเพื่อช่วยกันรักษาประโยชน์และปกป้องสิทธิวิชาขีพครูแต่ด้วยบุคคลไม่กี่คน ต่อไปการรวมพลังของทุกชมรมหรือสมาพันธ์ทั่วภูมิภาคจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และสามารถดำเนินการได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังเช่น
ความสำเร็จของตัวแทนเพื่อนผู้บริหารหลายๆคน ของสพป.นศ.2ในการเข้า
ร่วมประชุมกับสมาพันธ์ครูแห่งประเทศ เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2562 มี่ผ่านมา
และถือได้ว่าเราเป็นตัวแทนของระดับภาคใต้ ซึ่งน่าดีใจแทนเพื่อนครูเป็นอย่างยิ่ง

Post Author: ครูไทย

เว็บไซต์ครูไทย เว็บไซต์เพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *