ประกาศรวดเดียว!กฎหมาย 20 ฉบับราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๓๓ ก (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/033/1.PDF

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/033/19.PDF

พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/033/27.PDF

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/033/39.PDF

พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/033/43.PDF

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/033/71.PDF

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/033/80.PDF

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/034/1.PDF

Post Author: ครูไทย

เว็บไซต์ครูไทย เว็บไซต์เพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *