พลังครูแม่ฮ่องสอนแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับร่างพรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ (ฉบับกอปศ.)

ผอ.จำลอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.รร.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร อ.แม่สะเรี […]

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย

ที่ ศธ 04009/ว2972 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ […]