ภาคีเครือข่ายครูโคราชวอนทบทวนร่างพ.ร.บ.การศึกษา ฉบับกอปศ.ทำให้วิชาชีพครูถดถอยสั่นคลอน

ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) นครราชสีมา เมื่อเวล […]