ข้อเสนอแนะของประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์” กรณีการยุบ-เลิกโรงเรียนขนาดเล็ก”

เรียนผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องก […]

ริเริ่มก่อตั้งชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษา.สพป.นศ.2 ร่วมยืนหยัด ต่อสู้ กู้คืนศักดิ์ศรีวิชาชีพครู

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายสมยศ ทองคงใหม่ ผู้อำนวยการโรง […]